Praktische informatie

Praktische informatie

Tarieven en vergoedingen:

Een Kennismakingsgesprek (half uur) is gratis, we kijken samen of dat er een klik is en of ik iets kan betekenen met betrekking tot het probleem en/of de klacht. Daarna spreken we een intake consult af, soms kan dat direct daarna het duurt ongeveer 1,5 uur.

Particuliere therapie 70,– euro per uur (1 consult) Voor particulieren is het in veel gevallen via de aanvullende zorgverzekering mogelijk een vergoeding te krijgen voor behandeling door alternatief therapeut voor informatie zie www.fagt.org  “vergoedingen”

Zakelijk via werkgever: 85,– euro per uur excl. BTW. Geen vergoeding mogelijk.

Bij afmelding van de afspraak binnen 24 uur voorafgaand krijgt u een factuur van 1 uur consult.

Privacyverklaring: uw naam, telefoonnr. en (email)adres zal alleen door mij worden gebruikt voor het maken van afspraken en verstrekken van informatie op uw verzoek. Mochten wij samen gaan werken in een begeleidingstraject dan zal het uitgebreide privacy beleid met u worden doorgenomen en vastgelegd volgens de hiervoor geldende wettelijke voorschriften in een apart document.

Klachten procedure: Als CAM-therapeut doe ik mijn uiterste best om cliënten met de grootst mogelijke integriteit therapeutisch te behandelen. Vrijwel altijd tot grote tevredenheid van cliënten. Toch kan het voorkomen dat u vindt of vermoedt dat ik als therapeut, om welke reden dan ook, niet juist gehandeld heb.
Als FAGT geregistreerde CAM-therapeut ben ik vanuit de wet WKKGZ verplicht aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris via Quasir en geschilleninstantie Zorggeschil welke door het ministerie van VWS is erkend. Bovendien sta ik ingeschreven in het TCZ/RBCZ register, waar het tuchtrecht georganiseerd is.

In geval van een klacht, kunt u de hieronder beschreven stappen ondernemen:
1. Neem contact op met mij en leg het probleem voor. We kunnen dan samen kijken naar een oplossing.
2. Indien een dergelijk gesprek niet het gewenste resultaat heeft, kunt u contact opnemen met Quasir. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal u begeleiden in dit proces.
3. Indien ook de klachtenfunctionaris niet heeft geleidt tot het door u gewenste resultaat, dan is er de mogelijkheid van een geschillencommissie. Uw klachtenfunctionaris kan u daarbij helpen.

Vervanging bij ziekte of afwezigheid: door Peet van Wissen, praktijk voor psychosociale begeleiding te Vught T: 06-54301538E: info@praktijkvanwissen.nl

Bezoekadres praktijk:
Groepspraktijk Paramedisch Centrum Fysiofit, Industrieweg 26 A, Vught (parkeren en ingang via terrein aan zijkant van het gebouw) Bij de ingang is een algemene wachtruimte.

Openingstijden: alleen op afspraak,  zowel in de avond als overdag welkom.