Algemene informatie

Algemene informatie

Waarschijnlijk loop je er al lang mee rond, in de hoop dat je de problemen of klachten zelf op kunt lossen. De stap om begeleiding te zoeken zet je niet zomaar. Hier is al een heel proces aan vooraf gegaan.
Ook voor mij is dit heel herkenbaar. Het liefste los ik alles zelf op. Maar soms is het gewoon niet duidelijk hoe het is ontstaan. Door een andere benadering komt er ineens een doorbraak waardoor dingen duidelijk worden.

Samen gaan we op weg:
Op zoek naar de oorzaak van de klachten of problemen. Dit is altijd maatwerk en passend bij de persoon en/of de situatie. Het is mijn taak om de juiste voorwaarden te scheppen en uit de verschillende methodieken de meest passende te kiezen. Soms is het hard werken, thuisopdrachten uitvoeren, oefenen enzovoort. We werken met gevoelens, emoties, lichaam en geest. Dus zowel fysiek als psychisch. Ik ben er om je ondersteunen, aan te moedigen tijdens je proces van ontdekken, verwerken en loslaten.

Integrale therapie
Integrale therapie gebruikt verschillende methodieken als invalshoek , werkt met lichaam, gevoel, denken, gedrag en emoties. Gezondheid en welzijn worden o.a. beïnvloed door gebeurtenissen, de leefomgeving, gedragspatronen, voeding, erfelijke belasting, relaties, zingeving, vitaliteit en financiën. Al deze factoren (levensgebieden) hebben een onderlinge verbinding met elkaar, bepalen het persoonlijke unieke plaatje en de draagkracht van ieder mens op het psychische en lichamelijke vlak.

Psychosynthese vormt een uitgangspunt van integrale therapie, de vorming van een bewuste en krachtige persoonlijkheid. Iedereen wil graag een ontspannen, zinvol en tevreden leven. Hoe komt het dan toch dat het vaak niet lukt? We ontwikkelen in reactie op onze leefomgeving al vanaf de conceptie verschillende persoonlijkheidsdelen die allemaal heel verschillend zijn. Deze onbewust gevormde persoonlijkheidsdelen zorgen soms voor veel verwarring en problemen. We vragen ons dan af, wie ben ik echt, wat wil ik, waarom doe ik dat toch steeds? Persoonlijkheid ontwikkel je door je bewust te worden van welke innerlijke delen je leven bepalen. Je kunt alleen maar iets in jezelf veranderen wat zichtbaar en hanteerbaar is.


Het bovenstaande plaatje geeft aan wat er met ons gebeurd.

Tijdens de therapie werken we aan bewust worden van die innerlijke delen, dit kunnen we op verschillende manieren doen o.a. via verbeelding, tekeningen, opstellingen, imaginatie, bio energetische oefeningen.

Holistische benadering: een probleem of klacht heeft altijd uitwerking op lichaam, geest en gedrag. Dat betekent dat in de therapie altijd denken, voelen en gedrag worden betrokken. Je kunt lichamelijk ziek worden van je gedachten en gedrag. Vaak hebben we dat niet in de gaten omdat deze patronen onbewust zijn.

Via therapie of counseling ontdek je wat je onbewuste patronen en drijfveren zijn. Pas dan kun je ze omzetten tot een gezonde manier van leven.